Friday, April 29, 2011

PROBLEM / ПРОБЛЕМ


Проблем

Радим и спавам
уврнуте ноге, глава,
једем и пробам
и тражим прави пут,
снажно и кратко
су моје прве речи.

Све је више ствари које
пролазе крај мене брзо,
ја не могу да их хватам.

Брзо и кратко,
кратко али снажно,
брзо и снажно
али никад празно
радим и вребам
и тражим прави пут.

Све је више ствари које
пролазе крај мене брзо,
ја не могу да их хватам.

Све је више ствари које долазе...

Problem

I work and sleep,
twisted legs, head,
I eat and try
and look for the right way,
strong and short
are my first words.

There are more and more things
that go past me quickly,
I can’t catch them.

Fast and short,
short but stong,
fast and strong,
but never empty,
I work and lurk
and look for the right way.

There are more and more things
that go past me quickly,
I can’t catch them.

There are more and more things that are coming...

(translated by Gavrilo Došen)

No comments:

Post a Comment