Monday, April 11, 2011

DER UNTERGANG


Прво сам гледао у неверици,
па се тргнуо у страху.
Онда сам пребледео
и скљокао се у столицу.

Поново сам погледао,
ужаснуо се и склизнуо
са столице на под.

Брзина којом сам се приближавао
судару са стварношћу
постала је невероватна.

Тада сам повраћао,
па се ухватио за главу
и вриштао: „И! А! О! И! А! О! 
И! А! О! И! А! О!“ 

Само што се пад није зауставио
кад је нестало бензина...

No comments:

Post a Comment