Saturday, July 25, 2015

ТО ЈЕ МОЈ ЖИВОТ / IT'S MY LIFEIt's my life

Funny how I find myself
In love with you
If I could buy my reasoning
I'd pay to lose

One half won't do

I've asked myself
How much do you
Commit yourself?

It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends

Funny how I blind myself
I never knew
If I was sometimes played upon
Afraid to lose

I'd tell myself
What good you do
Convince myself

It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends

I've asked myself
How much do you
Commit yourself?

It's my life
Don't you forget
Caught in the crowd
It never ends


То је мој живот
(Марк Дејвид Холис / Тимоти Алан Фриз-грин)

Чудно како сам одједном
схватио да сам заљубљен у тебе...
Да се којим случајем
моћ расуђивања купује,
платио бих да је изгубим.

Само пола није довољно.

Питао сам се колико се
ти посвећујеш овоме?

У питању је мој живот,
не заборави.
То је мој живот,
он не престаје.

Чудно како сам сáм себе заслепљивао,
никад нисам знао
да ли се понекад поиграваш са мном,
плашио сам се да у тој игри
не изгубим...

Говорио сам себи
какву корист имаш
од тога што се убеђујеш...

У питању је мој живот,
не заборави.
То је мој живот,
он не престаје.

Питао сам се колико се
ти посвећујеш овоме?

У питању је мој живот,
не заборави.
Немој да се поводиш за другима,
он не престаје.

(превео Гаврило Дошен)
Sunday, July 19, 2015

ДИРЕКТНО / HEAD ONHead On

As soon as I get my head 'round you
I come around catching sparks off you
I get an electric charge from you
That second-hand living, it just won't do

And the way I feel tonight
Oh, I could die and I wouldn't mind
And there's something going on inside

Makes you want to feel, makes you want to try
Makes you want to blow the stars from the sky
I can't stand up, I can't cool down
I can't get my head off the ground

As soon as I get my head 'round you
I come around catching sparks off you
And all I ever got from you
Was all I ever took from you

And the world could die in pain
And I wouldn't feel no shame
And there's nothing holding me to blame

Makes you want to feel, makes you want to try
Makes you want to blow the stars from the sky
And I'm taking myself to the dirty part of town
Where all my troubles can't be found...


Директно
(Џим и Вилијам Рид)

Чим успем да те схватим,
почињем да хватам искре које лете од тебе,
осетим електрични напон од тебе
и овај половни живот једноставно ми није довољан.

А како се осећам вечерас,
могао бих да умрем и не би ми сметало.
И нешто се догађа унутра...

Тера те да пожелиш да осећаш,
тера те да пожелиш да покушаш,
тера те да пожелиш да одуваш звезде с неба.
Не могу да устанем, не могу да се смирим,
не могу да дигнем главу са пода.

Чим успем да те схватим,
почињем да хватам искре које лете од тебе,
а од тебе сам добио,
само оно што сам сáм узео.

И свет би могао да умре у мукама,
а ја не бих осећао никакав стид,
и ништа ме не спречава да окривљујем.

Тера те да пожелиш да осећаш,
тера те да пожелиш да покушаш,
тера те да пожелиш да одуваш звезде с неба.
Идем у прљави део града,
где моје проблеме нико неће наћи...

(превео Гаврило Дошен)