Tuesday, February 24, 2015

КРАЈ СВЕТА / THE END OF THE WORLDThe end of the world

Why does the sun go on shining
Why does the sea rush to shore
Don’t they know it’s the end of the world
‘Cause you don’t love me any more

Why do the birds go on singing
Why do the stars glow above
Don’t they know it’s the end of the world
It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
Why everything’s the same as it was
I can’t understand, no, I can’t understand
How life goes on the way it does

Why does my heart go on beating
Why do these eyes of mine cry
Don’t they know it’s the end of the world
It ended when you said goodbye

Крај света
(Силвија Ди)

Зашто сунце и даље сија,
зашто море хрли ка обали?
Зар не знају да је крај света
зато што ме ти не волиш више.

Зашто птице и даље певају,
зашто звезде сјаје на небу?
Зар не знају да је крај света,
дошао је кад сам изгубио твоју љубав.

Будим се ујутро и питам се
зашто је све исто као што је било?
Не могу да разумем то, не, не могу,
како живот иде даље као и пре.

Зашто моје срце и даље куца,
зашто моје очи плачу?
Зар не знају да је крај света,
дошао је кад си рекла збогом.

(превео Гаврило Дошен)

Thursday, February 19, 2015

ANOTHER DAY HAS GONE BY / ЈОШ ЈЕДАН ПРОЂЕ ДАН

Још један прође дан
(Радослав Грајић)

Још један прође дан,
узбуркан к'о море.
Дуж пустих улица,
светиљке већ горе.

Нек' срце уморно
жељно мирних снова,
сада тихо плови
кроз ову ноћ.

Са новим јутром све ће исто бити,
ја то добро знам.
До новог сусрета са вама,
довиђења...

Нек' звуци песме те
испуњени сетом
сад мирно плове
кроз ову ноћ.

Another day has gone by
(Radoslav Grajić)

Another day has gone by,
as stormy as the sea.
Along the deserted streets,
the street lights are already on.

Let the tired heart,
yearning for peaceful dreams,
now quietly sail
through this night.

With the new morning everything will be the same,
I know it well.
Until a new meeting with you,
goodbye...

Let the sounds of this songs
filled with melancholy
now peacefully sail
through this night.

(translated by Gavrilo Došen)

Friday, February 13, 2015

КАДА ЋУ ТЕ ВИДЕТИ ПОНОВО? / WHEN WILL I SEE YOU AGAIN?


When will I see you again? 

Precious moments 

When will I see you again? 
When will we share precious moments? 
Will I have to wait forever? 
Will I have to suffer and cry the whole night through? 

When will I see you again? 
When will our hearts beat together? 
Are we in love or just friends? 
Is this my beginning or is this the end? 

When will I see you again? 
When will I see you again? 
When will I see you again? 

Precious moments 

Are we in love or just friends? 
Is this my beginning or is this the end? 

When will I see you again? 
When will I see you again? 
When will I see you again? 

Када ћу те видети поново? 
(Кенет Гембл / Лион Хаф) 

Драгоцени тренуци 

Када ћу те видети поново? 
Када ћемо делити драгоцене тренутке? 
Хоћу ли морати да чекам заувек? 
Хоћу ли морати да патим и плачем целе ноћи? 

Када ћу те видети поново? 
Када ће наша срца куцати заједно? 
Јесмо ли љубавници или само пријатељи? 
Је ли ово почетак или крај? 

Када ћу те видети поново? 
Када ћу те видети поново? 
Када ћу те видети поново? 

Драгоцени тренуци 

Јесмо ли љубавници или само пријатељи? 
Је ли ово почетак или крај? 

Када ћу те видети поново? 
Када ћу те видети поново? 
Када ћу те видети поново? 

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, February 8, 2015

ЛУД СВЕТ / MAD WORLDMad world
(Roland Orzabal)

All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere

Their tears are fillin' up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow

And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dyin'
Are the best I've ever had

I find it hard to tell you
'Cause I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very

Mad world, mad world
Mad world, mad world

Children waitin' for the day they feel good
Happy birthday, happy birthday
Made to feel the way that every child should
Sits and listen, sits and listen

Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me what's my lesson?
Look right through me, look right through me

And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dyin'
Are the best I've ever had

I find it hard to tell you
'Cause I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very

Mad world, mad world
Mad world, mad world…

Луд свет
(Роланд Орзабал)

Свуда око мене су позната лица,
истрошена места, истрошена лица,
ведра и поранила за свакодневну трку
ка ничему, ка ничему...

Сузе им пуне чаше
без израза, без израза...
Сакривам поглед да утопим тугу,
не постоји сутра, не постоји сутра...

И помало ми је смешно
а помало тужно,
али снови у којима умирем
најбољи су које сам икада имао...

Тешко ми је да ти кажем
јер ми је тешко да поднесем
кад људи јуре у круг.
Ово је потпуно, потпуно

луд свет, луд свет...
луд свет, луд свет...

Деца чекају дан када ће им бити боље,
срећан рођендан, срећан рођендан...
Васпитана да осећају да би свако дете требало да
седи и слуша, седи и слуша...

Ишао сам у школу и био веома нервозан,
нико ме није познавао, нико ме није познавао...
Здраво, наставниче, коју лекцију имам?
А он би гледао право кроз мене, право кроз мене...

И помало ми је смешно
а помало тужно,
али снови у којима умирем
најбољи су које сам икада имао...

Тешко ми је да ти кажем
јер ми је тешко да поднесем
кад људи јуре у круг.
Ово је потпуно, потпуно

луд свет, луд свет...
луд свет, луд свет...

(превео Гаврило Дошен)