Wednesday, December 19, 2012

THE DISTANCE, SMOKE AND DUST / ДАЉИНА, ДИМ И ПРАШИНА


Даљина, дим и прашина 

Мислио сам идем негде, 
сада видим, иш'о сам у круг. 
Мислио сам нисам дужан, 
а сад видим имам неки дуг. 

Понео сам громобране, 
ако буде олуја и град. 
Понео сам падобране 
ако треба да ублаже пад. 

Када кренеш, никад не знаш 
кол'ко траје лет, 
колико је дана доста 
да упознаш свет.

Даљина, дим и прашина... 

Ишао сам друмовима 
кроз јаву и сан, 
сретао сам добре људе 
скоро сваки дан.

Даљина, дим и прашина... 

Мислио сам радим нешто, 
и то би ме умирило скроз. 
Мислио сам чекам трамвај, 
кад однекуд стиже брзи воз. 

The distance, smoke and dust 

I thought I was going somewhere, 
Now I see I was going in circles. 
I thought I didn’t owe anything, 
Now I see I’ve got some debt. 

I took lightning rods, 
If there’s storm and hail. 
I took parachutes, 
If they need to soften the fall. 

When you take off, you never know 
How long the flight takes, 
How many days is enough 
To get to know the world. 

The distance, smoke and dust... 

I went down the roads 
Through reality and dreams, 
I met good people 
Almost every day. 

The distance, smoke and dust... 

I though I was doing something 
And that would totally calm me down. 
I thought I was waiting for a tramcar, 
When an express train came from somewhere. 

(translated by Gavrilo Došen)

Saturday, November 17, 2012

ПОНАДАХ СЕ ДА БЛИЗУ ЈЕ ОБАЛА / SPERAI VICINO IL LIDO


Sperai vicino il lido

Sperai vicino il lido
Credei calmato il vento;
Ma trasportar mi sento
Fra le tempeste ancor.

E da uno scoglio infido
Mentre salvar mi voglio,
Urto in un altro scoglio
Del primo assai peggior.

Понадах се да близу је обала
(Пјетро Антонио Доменико Трапаси)

Понадах се да близу је обала,
Поверовах да смирио се ветар.
Ал' пребачен да сам, осетих,
Међу буре поново.

И док од једне стене подмукле
Да се спасем хтедох,
Ударих у другу стену,
Од прве много гору.

(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, August 15, 2012

КАКТУСИ / LES CACTUS


Les Cactus 
(Jacques Lanzmann) 

Le monde entier est un cactus 
Il est impossible de s'assoir 
Dans la vie, il y a qu'des cactus 
Moi je me pique de le savoir 
Aïe aïe aïe, ouille, aïe aïe aïe 

Dans leurs coeurs, il y a des cactus 
Dans leurs porte-feuilles, il y a des cactus 
Sous leurs pieds, il y a des cactus 
Dans leurs gilets, il y a des cactus 
Aïe aïe aïe, ouille ouille ouille, aïe 

Pour me défendre de leurs cactus 
A mon tour j'ai mis des cactus 
Dans mon lit, j'ai mis des cactus 
Dans mon slip, j'ai mis des cactus 
Aïe aïe aïe, ouille, aïe aïe aïe 

Dans leurs sourires, il y a des cactus 
Dans leurs ventres, il y a des cactus 
Dans leurs bonjours, il y a des cactus 
Dans leurs cactus, il y a des cactus 
Aïe aïe aïe, ouille, aïe 

Кактуси 
(Жак Ланзман) 

Цео свет је кактус, 
не може нигде да се седне, 
у животу нема ничег сем кактуса, 
наб'о сам се да би скапирао 
ај, ај, ај, боли, јао, јао, јао... 

У њиховим срцима су кактуси, 
у новчаницима су им кактуси, 
под ногама су им кактуси, 
у прслуцима су им кактуси 
ај, ај, ај, боли, јао, јао, јао... 

Да бих се одбранио од њихових кактуса 
и сам сам ставио кактусе, 
у кревет сам ставио кактусе, 
у гаће сам ставио кактусе, 
ај, ај, ај, боли, јао, јао, јао... 

У њиховим осмесима су кактуси, 
у стомацима су им кактуси, 
у поздравима су им кактуси, 
у кактусима су им кактуси, 
ај, ај, ај, боли, јао, јао, јао... 

(превео Гаврило Дошен)

Monday, August 13, 2012

И МОРЕ СЕ ЧИНИ КАО ДА ПОТАПА / ANCH’IL MAR PAR CHE SOMMERGA


(Aria di Idaspe, atto secondo, scena seconda, dall'opera Bajazet di Antonio Vivaldi, libretto di Agostino Piovene)

Anch’il mar par che sommerga 
quella nave che tu vedi 
dissipata da procelle. 
Poi la vedi, e par che s’erga 
presso l’altra in fra le stelle.  

(Арија Идаспеа, други чин, друга сцена опере "Бајазит" Антонија Вивалдија, либрето Агостино Пиовене)  

И море се чини као да потапа 
онај брод који видиш 
док га шибају олује. 
А онда га угледаш, и чини ти се 
као да је уздигнут међу звездама. 

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, August 11, 2012

КАД МЕ ПОЛОЖЕ У ЗЕМЉУ / WHEN I AM LAID IN EARTH


When I am laid in earth 

When I am laid, am laid in earth, 
May my wrongs create 
No trouble, no trouble in thy breast. 
Remember me, remember me, but ah! forget my fate. 
Remember me, but ah! forget my fate.


   

Кад ме положе у земљу 
(Нејхам Тејт) 

Кад ме положе у земљу, 
Нека моји греси не створе 
Никакву муку на твојој души. 
Памти ме, али заборави моју судбину. 

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, August 5, 2012

ПОЧЕО САМ ДА СЕ ШАЛИМ / I STARTED A JOKE


I Started A Joke 
(Barry, Robin and Maurice Gibb

I started a joke, 
which started the whole world crying, 
but I didn't see that the joke was on me, oh no. 

I started to cry, 
which started the whole world laughing, 
oh, if I'd only seen 
that the joke was on me. 

I looked at the skies,
running my hands over my eyes, 
and I fell out of bed, 
hurting my head 
from things that I'd said.

Till I finally died, 
which started the whole world living, 
oh, if I'd only seen 
that the joke was on me. Почео сам да се шалим 
(Бери, Робин и Морис Гиб) 

Почео сам да се шалим, 
због чега је цео свет почео да плаче, 
а ја нисам видео 
да је шала на мој рачун, о не. 

Почео сам да плачем, 
због чега је цео свет почео да се смеје, 
е, да сам само видео 
да је шала на мој рачун. 

Погледао сам у небо, 
покрио сам очи рукама, 
пао сам с кревета, 
глава ме је заболела 
од онога што сам рекао. 

Док коначно нисам умро, 
због чега је цео свет почео да живи, 
е, да сам само видео 
да је шала на мој рачун.

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, July 8, 2012

НЕГДЕ У МОМ СРЦУ / SOMEWHERE IN MY HEART


Somewhere In My Heart 

Summer in the city where the air is still 
A baby being born to the overkill 
Who cares what people say 
We walk down love's motorway 

Ambition and love wearing boxing gloves 
And singing hearts and flowers 

Somewhere in my heart 
There is a star that shines for you 
Silver splits the blue 
Love will see it through 
And somewhere in my heart 
There is the will to set you free 
All you've got to be is true 

A star above the city in the northern chill 
A baby being born to the overkill 
No say no place to go 
A TV and a radio 

Ambition and love wearing boxing gloves 
And singing hearts and flowers 

Somewhere in my heart 
There is a star that shines for you 
Silver splits the blue 
Love will see it through 
And somewhere in my heart 
There is the will to set you free 
All you've got to be is true 

But who could heal 
What's never been as one 
And our hearts have been torn 
Since the day we were born 
Just like anyone 

From Westwood to Hollywood 
The one thing that's understood 
Is that you can't buy time 
But you can sell your soul 
And the closest thing to heaven is to rock and roll 

Негде у мом срцу 
(Роди Фрејм) 

Лето у граду, ваздух не мрда 
Беба је рођена, претерано 
Кога брига шта људи говоре 
Ми идемо низ аутопут љубави. 

Амбиција и љубав носе боксерске рукавице 
И срца што певају и цвеће 

Негде у мом срцу 
Има звезда што за тебе сја 
Сребром кроз плаветнило 
Љубав ће је подржати 
И негде у мом срцу 
Има воља која ће те ослободити 
Све што треба је да будеш искрена. 

Звезда изнад града у северној хладноћи 
Беба је рођена, претерано
Нема шта да се каже, нема где да се оде, 
ТВ и радио. 

Амбиција и љубав носе боксерске рукавице 
И срца што певају и цвеће 

Негде у мом срцу 
Има звезда што за тебе сја 
Сребром кроз плаветнило 
Љубав ће је подржати 
И негде у мом срцу 
Има воља која ће те ослободити 
Све што треба је да будеш искрена. 

Али ко може да излечи 
Оно што никад није било једно 
А наша срца су поцепана 
Од дана кад смо рођени 
Као и код сваког. 

Од Вествуда до Холивуда 
Једно сви разумеју 
Да не можеш да купиш време 
Али можеш да продаш душу 
А најближе небу је рокенрол. 

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, June 24, 2012

ПОЂИ СА МНОМ / VIA CON ME
Via con me

Via, via, vieni via di qui,
niente più ti lega a questi luoghi,
neanche questi fiori azzurri...
via, via, neanche questo tempo grigio
pieno di musiche
e di uomini che ti sono piaciuti...

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

Via, via, vieni via con me,
entra in questo amore buio,
non perderti per niente al mondo...
via, via, non perderti per niente al mondo
lo spettacolo d'arte varia
di uno innamorato di te...

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

Via, via, vieni via con me,
entra in questo amore buio,
pieno di uomini...
via, via, entra e fatti un bagno caldo,
c'è un accappatoio azzurro,
fuori piove un mondo freddo...

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

Пођи са мном
(Паоло Конте)

Хајде, хајде, крени одавде,
ништа више те не везује за ова места,
чак ни ово плаво цвеће...
хајде, хајде, ни ово сиво време
пуно музике и људи који су ти се свиђали.

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

Хајде, хајде, пођи са мном,
уђи у ову мрачну љубав,
немој да се изгубиш ни за шта на свету...
хајде, хајде, немој да се изгубиш
ни за шта на свету,
уметнички спектакл мења се
у зависности од тога ко је заљубљен у тебе...

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

Хајде, хајде, пођи са мном,
уђи у ову мрачну љубав,
пуну људи...
хајде, хајде, уђи у топлу купку,
ту је плави бадемантил,
напољу пада киша у хладном свету...

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my baby,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you...
chips, chips, du-du-du-du-du

(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, May 9, 2012

КАРАВАН ЉУБАВИ / CARAVAN OF LOVE


Caravan of Love

Are you ready
Are you ready
Are you ready
Are you ready

Are you ready for the time of your life
It’s time to stand up and fight
It’s alright, it’s alright
Hand in hand we’ll take a caravan to the motherland

One by one we gonna stand up with pride
One that can’t be denied
Stand up
Stand up

From the highest mountain of valley low
We’ll join together with heart of gold
Now the children of the world can see
This a better place for us to be
The place in which we were born
So neglected and torn apart

Every woman every man
Join the caravan of love
(stand up) stand up
Stand up
Everybody take a stand
Join the caravan of love
(stand up) stand up
Stand up

I’m your brother
I’m your brother don’t you know
She’s my sister
She’s my sister don’t you know

We’ll be living in the world of peace
In the day when everyone is free
We’ll bring the young and the old
Want you let your love flow from your heart

Every woman every man
Join the caravan of love
(stand up) stand up
Stand up
Everybody takes a stand
Join the caravan of love
(stand up) stand up
Stand up

I’m your brother
I’m your brother don’t you know
She’s my sister
She’s my sister don’t you know

So are you ready (he’s coming)
Are you ready (he’s coming)
Are you ready (he’s coming)
Are you ready (he’s coming on the caravan)
You better get ready (go for it)
You better get ready (go for it)
You better get ready (go for it)
You better get ready

Караван љубави
(Ерни и Марвин Ајсли, Крис Џаспер)

Јеси ли спремна?
Јеси ли спремна?
Јеси ли спремна?
Јеси ли спремна?

Јеси ли спремна за најбоље тренутке у животу,
време је да устанеш и бориш се.
У реду је, у реду је, 
држаћемо се за руке и довести караван до домовине.

Један по један, устаћемо с поносом
који нико не може да нам усктрати,
устани,
устани.

С највише планине, из долине испод ње,
удружићемо се са срцем од злата.
Сада деца света могу да виде,
ово место може да буде боље за нас.
Место где смо рођени
тако је запуштено и растурено.

Све жене, сви мушкарци,
придружите се каравану,
устаните, устаните,
устаните.
Устаните сви,
придружите се каравану љубави,
устаните, устаните,
устаните.

Ја сам ти брат,
ја сам ти брат, зар не знаш?
Она ми је сестра,
она ми је сестра, зар не знаш?

Доживећемо свет мира,
и дан кад су сви слободни.
Помирићемо старе и млaде,
пусти љубав да ти тече из срца.

Све жене, сви мушкарци,
придружите се каравану,
устаните, устаните,
устаните.
Устаните сви,
придружите се каравану љубави,
устаните, устаните,
устаните.

Ја сам ти брат, 
ја сам ти брат, зар не знаш? 
Она ми је сестра, 
она ми је сестра, зар не знаш? 

Јеси ли спремна? (Он долази) 
Јеси ли спремна? (Он долази) 
Јеси ли спремна? (Он долази) 
Јеси ли спремна? (Он долази у каравану) 
Боље се спреми (крени) 
Боље се спреми (крени) 
Боље се спреми (крени) 
Боље се спреми. 

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, April 28, 2012

ЧАРОБНИ ТРЕНУЦИ / MAGIC MOMENTS


Magic moments 
(Harold Lane David)

Magic moments, 
when two hearts are caring. 
Magic moments, 
memories we've been sharing.

I'll never forget 
the moment we kissed 
the night of the hay ride. 
The way that we hugged 
to try to keep warm 
while taking a sleigh ride. 

Magic moments, 
memories we've been sharing. 
Magic moments, 
when two hearts are caring. 

Time can't erase the memories of 
these magic moments filled with love. 

The telephone call 
to tie up the line 
for hours and hours. 
The Saturday dance 
I got up the nerve 
to send you some flowers. 

Magic moments, 
memories we've been sharing. 
Magic moments, 
when two hearts are caring. 

Time can't erase the memories of 
these magic moments filled with love. 

The way that we cheered 
whenever our team 
was scoring a touchdown. 
The time that the floor 
fell out of my car 
when I got a clutch down. 

The Penny arcade, 
the games that we played, 
the fun and the prizes. 
The Halloween hop, 
when everyone came 
in funny disguises. 

Magic moments, 
filled with love… 

Чаробни тренуци 
(Харолд Лејн Дејвид) 

Чаробни тренуци, 
кад се два срца воле. 
Чаробни тренуци, 
сећања која делимо. 

Никад нећу заборавити 
када смо се пољубили 
док смо се возили таљигама. 
Како смо се грлили 
да нам буде топло 
док смо се возили саоницама. 

Чаробни тренуци, 
сећања која делимо. 
Чаробни тренуци, 
кад се два срца воле. 

Време не може да избрише сећања 
на те чаробне тренутке пуне љубави. 

Телефонски разговор
који држи линију 
заузету сатима. 
Суботња игранка, 
скупио сам петљу 
да ти пошаљем цвеће. 

Чаробни тренуци, 
сећања која делимо. 
Чаробни тренуци, 
кад се два срца воле. 

Време не може да избрише сећања 
на те чаробне тренутке пуне љубави. 

Како смо навијали сваки пут 
кад је наш тим давао гол. 
Па онда кад ми је пропао под 
на колима кад сам 
притиснуо квачило до краја. 

Све оне игре које смо играли, 
награде које смо добијали. 
Маскарада за Ноћ вештица, 
кад су сви дошли 
у смешним костимима. 

Чаробни тренуци, 
пуни љубави... 

(превео Гаврило Дошен)