Friday, December 29, 2017

ВЛАДАЈ, ЉУБАВИ / RÈGNE, AMOUR


Aria de Pygmalion, scène V
de l'opéra éponyme de Jean-Philippe Rameau.
basé sur un texte d’Antoine Houdar de la Motte
Création: Paris, 27 août 1748

Règne, Amour, fais briller tes flammes,
Lance tes traits dans nos âmes.

Sur des cœurs soumis à tes lois
Épuise ton carquois.

Tu nous fais, dieu charmant, le plus heureux destin.
Je tiens de toi l’objet dont mon âme est ravie,
Et cet objet si cher respire, tient la vie
Des feux de ton flambeau divin.

Арија Пигмалиона из пете сцене
истоимене опере Жана-Филипа Рамоа.
Либрето Силван Бало де Саво,
по тексту Антоана Удара де ла Мота.
Прво извођење: Париз, 27. август 1748.  

Владај, љубави, нека твој пламен блиста,
одапни своје стреле у наше груди.

У срца потчињена твојим законима
испразни свој тоболац.

Подарила си нам, љупка богињо, најсрећнију судбину.
Теби дугујем ону за којом моја душа жуди,
јер она коју волим дише и живи
од пламена твоје божанске бакље.

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, December 16, 2017

ГОРКО-СЛАДАК / BITTER-SWEETBitter-Sweet

Well, this is such a sad affair
I've opened up my heart, oh, so many times
But now it's closed

Oh, my dear
Every salted tear, it wrings
Bitter-sweet applause

But when the show is in full swing
Every once in a while
High stepping chorus lines mean I'm forgetting
Mein lullaby-liebchen

How rich in contrast, love can be
Sometimes I'm quite amused
To see it twist and turn
To taste both sweet and dry

These vintage years
Lovers, you consume, my friend
As others, their wine

Nein das ist nicht
Das ende der welt
Gestrandet an leben und kunst

Und das spiel geht weiter
Wie man weiss
Noch viele sch'nste wiedershen

And now as you turn to leave
You try to force a smile as if to compensate
Then you break down and cry

Горко-сладак
(Брајан Фери)

Па, ово је баш тужно,
отварао сам срце, о, толико пута,
али сад је затворено.

Драга моја,
свака слана суза измами
горко-сладак аплауз.

Али, кад је шоу у пуном замаху,
свако мало,
плесна трупа која улази на сцену
подижући ноге високо,
значи да заборављам
мајн либхен за успаванку.

Колике контрасте љубав има,
понекад ме баш забави
кад видим све њене обрте и преокрете,
њен сладак и опор укус.

Ове љубавнике у најбољим годинама
конзумираш, драга моја,
као што други конзумирају вино.

Не, то није
крај света,
насуканог на живот и уметност.

Игра се наставља
и као што се зна,
многи ће се вратити.

У тренутку кад се окрећеш да одеш
покушаваш да се осмехнеш на силу,
као да нешто надокнађујеш,
а онда пукнеш и почнеш да плачеш...

(превео Гаврило Дошен)

Tuesday, December 5, 2017

STRAIGHT TO THE BOTTOM / RAVNO DO DNA


Ravno do dna

Sto pedeset ruža i djelić tvog sna
Marširalo je sinoć bez prestanka
Dao sam svoj najbolji grad
Padali su uz put
Oznojeni šampioni
Ugašenih pogleda

Dolazim ti kao fantom slobode i zato
Pokaži što znaš
Dolazim ti kao fantom slobode da te vodim
Ravno do dna

Loše prikrivena želja, daleki cilj
Rutinsko svođenje računa za majmunska lica
Provincijski bar sa pjesmom na kraju
Rasturala je noć
Zaspao sam nad otvorenom knjigom
Okovana svijest u zlatnom izdanju

A kad zaželis da se vratiš pogledaj
Omamljena samoćom tvoja sjena
Na prozoru, u ogledalu, pred vratima

Vidio sam bijes tvrdih momaka
Demonska igra odbačenih ljudi
Tko je zauzeo mjesto u raju
Poštenje ili vlast
Tko je hvalio carevo ruho
Patuljci s naslovnih strana

Dolazim ti kao fantom slobode i zato
Pokaži što znaš
Dolazim ti kao fantom slobode da te vodim
Ravno do dna

Straight to the bottom

One hundred and fifty roses and a piece of your dream
Marched last night without stopping
I gave my best city
And along the road
Sweaty champions
Were falling
With their eyes blacked out

I'm comin’ to you like the phantom of liberty
So show me what you’ve got
I'm comin’ to you like the phantom of liberty to take you
Straight to the bottom

Poorly concealed desire, a distant goal
Routine settling of bills for monkey faces
A provincial bar with a song at the end
The night was falling apart
I fell asleep over an open book
Shackled awareness in golden edition

And when you wish to come back take a look
Stunned by the solitude, your shadow
On the window, in the mirror, in front of the door

I've seen the fury of tough guys
The demonic game of rejected men
Who took the place in paradise
Honesty or power
Who praised the Emperor's clothes
Dwarfs from the front pages

I'm comin’ to you like the phantom of liberty
So show me what you’ve got
I'm comin’ to you like the phantom of liberty to take you
Straight to the bottom

(translated by Gavrilo Došen)

Sunday, November 26, 2017

НЕШТО ПОЗНАТО / ALGO FAMILIARAlgo Familiar

Dicen que ese amor, le cambió la vida
Que planta sin flor, crece arrepentida
Dicen que te busco en el silencio
y se acostumbró al fin a su dolor

Tal vez, desde hace mucho tiempo
Te amó sin saber por qué
Ella no sabe amar de otra manera
Cerrado en secreto está el amor

Tal vez, el corazón se cansa
Quizás, se agota de buscar
En el mar, los vacíos del alma
Busca algo familiar, algo familiar

No sabe amar de otra manera
Su vida entera menos logrará

Tal vez, el corazón se cansa
Quizás, se agota de buscar
Se sienta en las sombras del deseo
Buscando ver algo familiar, algo familiar

Tal vez, el corazón se lanza,
al mar, sin poder nadar
Se agarra de las olas del deseo
Hasta llegar a algo familiar, algo familiar

No sabe amar, de otra manera
Su vida entera lejos volará
por algo familiar

Нешто познато
(Лизет Гонзалес Алеа)

Кажу да је љубав променила њен живот,
да биљка без цвета расте са кајањем.
Кажу да те је тражила у тишини,
али да се на крају навикла на бол.

Можда те је, пре много времена,
волела а да није знала зашто.
Она не зна да воли на други начин,
љубав је затворена, као тајна.

Можда се срце умори
док тражи
у дубинама мора, у празнини душе,
нешто познато, нешто познато...

Она не зна да воли на други начин,
и целог живота неће постићи ништа мање.

Можда се срце умори
док тражи,
у сенкама жудње,
нешто познато, нешто познато...

Можда се срце
баца у море, а не зна да плива,
хвата се за таласе жудње,
док не нађе нешто познато...

Она не зна да воли на други начин,
и целог живота ће летети
док не нађе нешто познато...


(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, November 15, 2017

ПЕПЕЛУ, ПРАХУ / ZU ASCHE, ZU STAUBZu Asche, zu Staub
(Nikko Weidemann, Mario Kamien, Tom Tykwer)

Zu Asche, zu Staub
dem Licht geraubt
doch noch nicht jetzt
Wunder warten bis zuletzt

Ozean der Zeit
ewiges Gesetz
zu Asche, zu Staub
zu Asche
doch noch nicht jetzt

Zu Asche, zu Staub
dem Licht geraubt
doch noch nicht jetzt
Wunder warten bis zuletzt

Es ist doch nur ein Traum
das bloße Haschen nach dem Wind
Wer weiß es schon genau?

Die Uhr an deiner Wand
sie ist gefüllt mit Sand
leg deine Hand in mein'
und lass uns ewig sein

Du triffst nun deine Wahl
und wirfst uns zwischen Glück und Qual
doch kann ich dir verzeih'n

Du bist dem Tod so nah
und doch dein Blick so klar
erkenne mich
ich bin bereit
und such mir die Unsterblichkeit

Пепелу, праху
(Нико Вајдман, Марио Камиен, Том Тајквер)

Пепелу, праху,
од светла ускраћен,
али ипак не још сад.
Чуда чекају до краја.

Океан времена,
вечни закон.
Пепелу, праху,
пепелу,
али ипак не још сад.

Пепелу, праху,
од светла ускраћен,
али ипак не још сад.
Чуда чекају до краја.

То је само сан,
пука јурњава за ветром,
ко би га тачно знао?

Сат на твом зиду
пун је песка.
Дај ми руку
и будимо вечни.

Сада правиш избор
и бацаш нас између среће и патње,
али могу да ти опростим.

Тако си близу смрти,
а ипак, поглед ти је сасвим јасан.
Препознај ме,
спреман сам
да тражим бесмртност.

(превео Гаврило Дошен)

Monday, November 6, 2017

КОНТЕЈНЕР / CONTAINERContainer

I was screaming into the canyon
At the moment of my death
The echo I created
Outlasted my last breath

My voice it made an avalanche
And buried a man I never knew
And when he died his widowed bride
Met your daddy and they made you

I have only one thing to do and that's
To be the wave that I am and then

Sink back into the ocean

Контејнер
(Фиона Епл)

Вриснуо сам у кањону
у тренутку смрти
Ехо који сам створио
надживео је мој последњи дах

Мој глас је изазвао лавину
и сахранио човека ког уопште нисам знао
Кад је умро, његова удова невеста
упознала је твог тату и они су те направили

Имам само једну ствар да радим
а то је да будем  талас који јесам и онда
потонем назад у океан...

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, October 29, 2017

ДОК КЕЈ НЕ БУДЕ ПОПЛАВЉЕН / TILL THE DOCKLANDS DROWN


Till The Docklands Drown
(SJ McArdle)

Oh God get me out of this town
Oh God get me out of this town
I can’t wait till the factories shut down
I can’t wait till the docklands drown
So God get me out of this town

Oh God get me out of this place
Oh God get me out of this place
I don’t care if I never see another familiar face
I don’t care who wins this sad, stupid race
So God get me out of this place

Bruised valley where I clearly do not belong
I don’t remember you
Angry rally where I clearly do not belong
I don’t remember you
Empty bowling alley where I clearly do not belong
I don’t remember you
I don’t recall you being round here at all

Oh God don’t let me get stuck here
Oh God don’t let me get stuck here
They’re scared of everything I hold dear
And they pull everything down with their fear
So God don’t let me get stuck here

Док кеј не буде поплављен
(С.Џ. Мекардл)

О Боже избави ме из овог града
О Боже избави ме из овог града
Не могу да чекам док се фабрике не затворе
Не могу да чекам док кеј не буде поплављен
Зато ме Боже избави из овог града

О Боже избави ме из овог места
О Боже избави ме из овог места
Не тиче ме се ако никад више
не видим ниједно познато лице
Не тиче ме се ко ће да победи
у овој отужној глупој трци
Зато ме Боже избави из овог места

Изубијане долине где очигледно не припадам
Не сећам те се
Бесне гомиле којој очигледно не припадам
Не сећам те се
Празне куглане где очигледно не припадам
Не сећам те се
Не сећам се да си уопште био овде

О Боже не дај да заглавим овде
О Боже не дај да заглавим овде
Они се плаше свега до чега ми је стало
И својим страхом све вуку доле
Зато Боже не дај да заглавим овде

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, October 14, 2017

ПЛОВИМ ПО ОКРУТНОМ МОРУ / VO SOLCANDO UN MAR CRUDELE


(Aria Arbace, primo atto
opera "Artaserse", libretto        

Vo solcando un mar crudele
Senza vele,
E senza sarte:
Freme l’onda, il ciel s’imbruna
Cresce il vento, e manca l’arte;
E il voler della fortuna
Son costretto a seguitar.

Infelice! in questo stato
Son da tutti abbandonato:
Meco sola e l’innocenza,
Chi mi porta a naufragar.

(Арија Арбаћеа, први чин
опере „Артаксеркс“, либрето
Пјетро Антонио Доменико Трапаси)

Пловим по окрутном мору
без једара
и без снасти.
Таласи тутње, небо је потамнело,
ветар се појачава, вештине ми недостаје
и присиљен сам да се повинујем
вољи судбине.

Несрећник! У таквом стању
напуштен од свих:
Са мном је само моја невиност,
која ме води у бродолом.

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, October 1, 2017

НИКАД НИСАМ БИО У ШПАНИЈИ / NEVER BEEN TO SPAIN


Never Been to Spain

Well, I've never been to Spain,
But I kinda like the music.
Say the ladies are insane there,
And they sure know how to use it.
They don't abuse it,
Never gonna lose it,
I can't refuse it.

Well, I've never been to England,
But I kinda like the Beatles.
Well, I headed for Las Vegas,
Only made it out to Needles.
Can you feel it?
Must be real, it
Feels so good.
Oh, it feels so good.

Well, I've never been to heaven,
But I've been to Oklahoma.
Oh they tell me I was born there,
But I really don't remember.
In Oklahoma,
Not Arizona,
What does it matter?
What does it matter?

Никад нисам био у Шпанији
(Хојт Вејн Екстон)

Никад нисам био у Шпанији,
ал' некако ми се свиђа њихова музика.
Кажу да су жене луде тамо,
и да итекако знају да то искористе.
Не злоупотребљавају то,
никада то не губе,
то не могу да одбијем.  

Никад нисам био у Енглеској,
ал' некако ми се свиђају Битлси.
Кренуо сам до Лас Вегаса,
стигао само до Нидлса.
Осећаш ли?
Мора да је стварно,
јер тако је добро,
тако добро.

Никад нисам био у рају,
ал' сам био у Оклахоми.
Кажу ми да сам рођен тамо,
али стварно се не сећам.
У Оклахоми,
не Аризони,
какве то везе има?
Какве то везе има?

(превео Гаврило Дошен)

Tuesday, September 5, 2017

НОЋНИ ПОРТИР / NIGHTPORTER


Nightporter

Could I ever explain this feeling of love?
It just lingers on
The fear in my heart that keeps telling me
Which way to turn

We'll wander again
Our clothes they are wet
We shy from the rain
Longing to touch all the places we know we can hide
The width of a room that can hold so much pleasure inside

Here am I alone again
A quiet town where life gives in
Here am I just wondering
Nightporters go
Nightporters slip away

I'll watch for a sign
And if I should ever again cross your mind
I'll sit in my room and wait until nightlife begins
And catching my breath, we'll both brave the weather again


Ноћни портир

Хоћу ли икада успети да објасним
ову љубав коју осећам?
Наставља да траје
страх у срцу који ми стално говори
којим путем да кренем.

Лутаћемо опет,
док нам је одећа мокра,
склонићемо се од кише
чезнући да дотакнемо сва она места
на којима знамо да можемо да се сакријемо.
Ширину собе која може да прими толико задовољстава.

Ево ме самог поново
у мирном граду у ком се живот предао,
ево ме како само лутам
док ноћни портири пролазе,
ноћни портири нестају.

Пазићу на знак
и ако икада опет помислиш на мене,
седећу у соби и чекати да ноћни живот почне,
а онда ћу удахнути дубоко
и обоје ћемо поново пркосити невремену.

(превео Гаврило Дошен)