Friday, April 29, 2011

PROBLEM / ПРОБЛЕМ


Проблем

Радим и спавам
уврнуте ноге, глава,
једем и пробам
и тражим прави пут,
снажно и кратко
су моје прве речи.

Све је више ствари које
пролазе крај мене брзо,
ја не могу да их хватам.

Брзо и кратко,
кратко али снажно,
брзо и снажно
али никад празно
радим и вребам
и тражим прави пут.

Све је више ствари које
пролазе крај мене брзо,
ја не могу да их хватам.

Све је више ствари које долазе...

Problem

I work and sleep,
twisted legs, head,
I eat and try
and look for the right way,
strong and short
are my first words.

There are more and more things
that go past me quickly,
I can’t catch them.

Fast and short,
short but stong,
fast and strong,
but never empty,
I work and lurk
and look for the right way.

There are more and more things
that go past me quickly,
I can’t catch them.

There are more and more things that are coming...

(translated by Gavrilo Došen)

Wednesday, April 27, 2011

НАТАЛИ / NATHALIE


Nathalie

La place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide
Nathalie

La place Rouge était blanche
La neige faisait un tapis
Et je suivais par ce froid dimanche
Nathalie

Elle parlait en phrases sobres
De la révolution d'octobre
Je pensais déjà
Qu'après le tombeau de Lénine
On irait au cafe Pouchkine
Boire un chocolat

La place Rouge était vide
J'ai pris son bras, elle a souri
Il avait des cheveux blonds, mon guide
Nathalie, Nathalie...

Dans sa chambre à l'université
Une bande d'étudiants
L'attendait impatiemment
On a ri, on à beaucoup parlé
Ils voulaient tout savoir
Nathalie traduisait

Moscou, les plaines d'Ukraine
Et les Champs-Élysées
On à tout melangé
Et l'on à chanté

Et puis ils ont débouché
En riant à l'avance
Du champagne de France
Et l'on à dansé

Et quand la chambre fut vide
Tous les amis etaient partis
Je suis resté seul avec mon guide
Nathalie

Plus question de phrases sobres
Ni de révolution d'octobre
On n'en était plus là
Fini le tombeau de Lenine
Le chocolat de chez Pouchkine
C'est, c'était loin déjà

Que ma vie me semble vide
Mais je sais qu'un jour à Paris
C'est moi qui lui servirai de guide
Nathalie, Nathalie
...

Натали
(Жилбер Беко, Пјер Деланоа)

Црвени трг био је празан,
поред мене је ишла Натали.
Има
ла је лепо име, мој водич
Натали
.

Црвени трг је био бео,
снег је правио тепих на њему,
а ја сам те хладне недеље пратио
Натали.

Она је говорила озбиљне фразе
о октобарској револуцији,
а ја сам мислио да
после Лењинове гробнице
одемо до кафеа „Пушкин“
на топлу чоколаду.

Црвени трг био је празан,
узео сам је за руку, она се насмешила.
Има
ла је плаву косу, мој водич
Натали, Натали...

У студентској соби
група пријатеља,
пуних нестрпљивог очекивања.
Смејали смо се, много причали,
хтели су да знају све,
Натали је преводила.

Москва, равнице Украјине
и Шанзелизе.
Све се измешало
и ми смо певали.

А онда су отворили,
смејали смо се унапред,
боцу француског шампањца,
и сви смо заплесали.

Кад је соба остала празна,
пошто су сви пријатељи отишли,
остао сам сам с мојим водичем,
Натали.

Нема више питања и озбиљних фраза,
ни октобарске револуције,
нисам више тамо с њом.
Завршио сам с Лењиновом гробницом,
чоколадом код Пушкина,
све је то сад тако давно.

Иако ми се живот чини празним
ипак знам да ћу једног дана у Паризу
ја бити водич
Натали, Натали...

(превео Гаврило Дошен)

Monday, April 25, 2011

LAMBO / ЛАМБО


Ламбо

На путу за Ламбо
ово је мој дан...

Не враћам се више,
не враћам се више...

Боје ниског неба зову ме,
волим њихов спори ход...

Сенке поред пута
сенке поред пута...

То може бити неко ко је сам,
ко прати спори лет
птица из каталога...

Lambo
(Slobodan Tišma)

On the way to Lambo,
this is my day...

I’m not coming back anymore,
I’m not coming back anymore...

The colors of the low sky are calling me,
I love their slow walk...

Shadows by the road,
shadows by the road...

It could be someone who’s alone,
who follows the slow flight
of the birds from a catalogue...

(translated by Gavrilo Došen)

Thursday, April 21, 2011

КАРМАКОМА / KARMACOMA


Karmacoma

You sure you want to be with me
I've nothing to give
Won’t lie and say this lovin's best
Well leave us in emotional pace
Take a walk, taste the rest
No, take a rest

I see you digging a hole in your neighborhood
You’re crazy but you’re lazy
I need to live and I need to
Your troubles must be seen to see through
Money like it's paper with faces I remember
I drink on a daily basis
Though it subtle cools my temper
It never cools my temper

Walking through the suburbs though not exactly lovers
You’re a couple, 'specially when your body’s doubled
Duplicate, then you wait for the next kuwait

Karmacoma, jamaica' aroma

You sure you want to be with me
I’ve nothing to give
Take a walk take a rest taste the rest

Don't want to be on top of your list
Monopoly and properly kissed
We overcome in sixty seconds
With the strength we have together
But for now, emotional ties they stay severed
When there’s trust there’ll be treats
And when we funk we'll hear beats

Karmacoma, jamaica' aroma

Deflowering my baby, i.e. my baby me
I must be crazy, see i'm swazy
Digging a hole in your neighborhood
You're crazy but you're lazy, must be lazy

Don't wanna on top of your list
Monopoly and properly kissed

Deflowering my baby, i.e. my baby me
My baby
Deflowering my baby, i.e. my baby me
I must be crazy, you must be lazy

Karmacoma, what? Jamaica aroma

Кармакома
(Маршал, Ваулс, Дел Наџа)

Јеси сигурна да хоћеш да будеш са мном,
немам шта да ти дам,
нећу да те лажем и кажем ова љубав је најбоља.
Остави нас у емотивном миру,
прошетај, окуси остало,
не, узми остало.

Видим да копаш рупу у комшилуку,
луда си, али си лења.
Морам да живим и морам,
твоји проблеми морају да се виде
да би се прозрели.
Новац је ко папир с лицима којих се сећам,
пијем на дневној бази,
иако ме суптилно смирује
никад ме не смирује.

Шетамо по предграђу мада нисмо баш заједно,
ти си пар, нарочито кад се удвостручиш,
дуплираш, онда чекаш следећи кувајт.

Кармакома, Јамајка арома...

Јеси сигурна да хоћеш да будеш са мном,
немам шта да ти дам,
прошетај, узми остало, окуси остало.

Не желим да сам ти на врху листе,
монопол и да ме љубиш како треба.

Превазилазимо за шездесет секунди
снагом коју имамо заједно,
али за сада емотивне везе остају пресечене.
Кад буде поверења, биће награда,
а кад устукнемо, чућемо ритам.

Кармакома, Јамајка арома...

Дефлоришем моју малу, т.ј. моја мала мене,
мора да сам луд, види ја сам фин.
Копаш рупу у комшилуку,
луда си, ал си лења, мора да си лења.

Не желим да сам ти на врху листе,
монопол и да ме љубиш како треба.

Дефлоришем моју малу, т.ј. моја мала мене,
моја мала.
Дефлоришем моју малу, т.ј. моја мала мене,
мора да сам луд, мора да си лења.

Кармакома, шта? Јамајка арома...

(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, April 20, 2011

ПРВА ПЕСМА
И тако животе,
пријатељу мој,
готов си...

Сад мало путуј
и мало троши новац мој,
како би упознао
и показао децу моју.

Шкотски писци су се сви
улењили у јесен,
а песници се довикују,
љубећи се притом
са куртизанама.

Tuesday, April 19, 2011

РОМАНА / ROMANA


Романа
 
Ко ли укра’од ноћи
део најцрњих боја,
па ти утка у очи,
и даде им сјај, Романа?

Ко ли натера птице
да се одрекну гласа,
да пред тобом занеме,
и изгубе дах, Романа?

Боље да те никад нисам видео,
ни пожелео ја!
Боље да сам и животом платио
кад те угледах ја!

Шта је ватра вулкана,
пред вулканом тог жара,
кога игром разгараш,
па бацаш на нас, Романа?

И све очи зажеле
да те помамно пију,
и све руке би хтеле
да те дотакну бар, Романа…

Боље да те никад нисам видео,
ни пожелео ја!
Боље да сам и животом платио
кад се заљубих ја!

Једне ноћи за тебе,
твоја песма сам био,
песма која се сутра,
заборавља већ,Романа!

Јер од страсти је јача,
твоја немирна љубав,
која припада свету,
у ком нисам ја, Романа…

Боље да те никад нисам видео,
ни пожелео ја!
Боље да сам и животом платио
кад те изгубих ја!

Romana
(Djordje Marjanović)

Who has stolen from the night
a part of the darkest colours,
and then weaved it into your eyes,
and gave them the glow, Romana?

Who has forced the birds
to give up their voice,
to become silent,
and lose their breath, Romana?

Wish I’d never met you,
or wanted you to be mine!
Wish I’d paid with my life
when I laid my eyes on you!

What’s a vulcano’s fire,
in front of the volcano of that ardor,
that you’re burning up with your dance,
and then throwing at us, Romana?

And all the eyes desire
to frantically devour you,
and all the hands would like
to at least touch you, Romana…

Wish I’d never met you,
or wanted you to be mine!
Wish I’d paid with my life
when I fell in love!

One night for you,
I was your song,
a song that gets forgotten
the next day already, Romana!

Because it’s stronger than passion,
your restless love,
that belongs to a world,
I’m not in, Romana…

Wish I’d never met you,
or wanted you to be mine!
Wish I’d paid with my life
when I lost you!

(translated by Gavrilo Došen)

Monday, April 18, 2011

ПТИЧИЦЕ ШТО ПЕВАТЕ / AUGELLETTI, CHE CANTATE


Augelletti, che cantate 
(Aaron Hill

Augelletti, che cantate, 
Zefiretti che spirate 
Aure dolci intorno a me, 
Il mio ben dite dov'e! 

Птичице што певате 
(Арон Хил) 

Птичице што певате, 
лахори што ћарлијате, 
поветарци слатки око мене, 
моја љубав где је, реците! 

(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, April 13, 2011

MASTER / GOSPODARGospodar

Če se neb prklanju
kdo b po glavi me trplou?
Kako bi vedu kaj sploh delat
če neb mi on prepovedvou?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde mentorja,
pa če tud je nekoristn,
nekdo ga uporablat zna.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Kako bi sploh pršu čez cesto
če ne bi on mi kazu pot?
Ab našu si nevesto
če ne bi on me daju spat?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde si boga,
pa če tud ne ve za čustva
nekdo ga že ima rad.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Za koga bi lahk um'ru
če ne bi on biu vse kar mam?
Kako lahko bi se zaniku
če ne bi on me učiu lagat?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde voditelja,
pa če tud ne zna lagat in dihat hkrati,
za nekoga gre lahko umret.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Da lahko povem to pesem
mi je dovolu gospodar
ko sem sreču ga v sanjah,
in mu sebe dau v dar.

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde firerja,
pa če tud ne ve za nič,
tud zanga se bo našu bič.

Ah! Gospodar...
še en zamah,
še en elektrošok...

Master
(Peter Lovšin)

If I didn’t bow down
who would pat me on the head?
How would I know what to do at all
If he didn’t forbid me?

Everyone needs a master,
everyone finds a menthor,
so even if one is useless,
someone knows how to use him.

Ah! Master...
another swing.

How would I ever came across the street
if he didn’t show me the way?
Or find a bride
if he didn’t put me to sleep?

Everyone needs a master,
everyone finds a god,
so even if one has no feelings,
someone loves him already.

Ah! Master...
another swing.

Who would I easily die for
if he wasn’t all I’ve got?
How would I easily deny
if he didn’t teach me how to lie?

Everyone needs a master,
everyone finds a leader,
so even if one doesn’t know
how to lie and breathe at the same time,
he’s got someone to die for.

Ah! Master...
another swing.

To be able to tell this song
I was allowed by the master
when I met him in a dream,
and I gave him myself as a gift.

Everyone needs a master,
everyone finds a fürer,
so even if one knows nothing,
a whip will be found for him.

Ah! Master...
another swing,
another electroshock...

(translated by Gavrilo Došen)

Monday, April 11, 2011

DER UNTERGANG


Прво сам гледао у неверици,
па се тргнуо у страху.
Онда сам пребледео
и скљокао се у столицу.

Поново сам погледао,
ужаснуо се и склизнуо
са столице на под.

Брзина којом сам се приближавао
судару са стварношћу
постала је невероватна.

Тада сам повраћао,
па се ухватио за главу
и вриштао: „И! А! О! И! А! О! 
И! А! О! И! А! О!“ 

Само што се пад није зауставио
кад је нестало бензина...

Saturday, April 9, 2011

ПАРАДА / PARADEParade

They will show me what I want to see
we will watch without grief
we stay one step ahead of relief

You tell me we've been praying
for a bright and clever hell
I think we've been forced to our knees but I can't tell

Sometimes I forget that
we're supposed to be in love
Sometimes I forget my position

It's so hot in here
What are they trying to hatch?
We must not be frail, we must watch

Now that I'm out of touch with anger
now I have nothing to live up to
and I don't know when to stop joking
when I stop I hope I am with you

Sometimes I forget that
we're supposed to be in love
Sometimes I forget my position

What on earth is the size of my life?

Парада
(Хауард Дивото)

Показаће ми шта желим да видим,
посматраћемо без жаљења,
остајемо корак испред олакшања.

Кажеш ми да смо се молили
за сјајан и паметан пакао,
мислим да смо бачени на колена, али не бих рекао.

Понекад заборавим да
би требало да смо заљубљени,
понекад заборавим мој положај.

Тако је вруће овде,
хоће ли се нешто излећи?
Морамо да гледамо, не смемо побећи.

Сад кад сам изашао из љутње,
сад немам с чим да у складу живим,
и не знам кад да престанем да се зезам,
кад престанем, надам се да ћу с тобом да будем.

Понекад заборавим да
би требало да смо заљубљени,
понекад заборавим мој положај.

Колики ли је, побогу, мој живот? 

(превео Гаврило Дошен)

Friday, April 8, 2011

ВЕРУЈ МИ / TRUST IN ME


Trust In Me

Trust in me, just in me
Shut your eyes and trust in me
You can sleep safe and sound
Knowing I am around

Slip into silent slumber
Sail on a silver mist
Slowly and surely your senses
Will cease to resist

Trust in me, just in me
Shut your eyes and trust in me

Веруј ми
(Ричард и Роберт Шерман)

Веруј ми, само мени,
склопи очи и веруј ми.
Можеш да спаваш, безбедно и чврсто,
знајући да сам ја ту.

Склизни у тихе снове,
заплови на сребрној магли,
полако и сигурно чула ће
престати да се опиру.

Веруј ми, само мени,
склопи очи и веруј ми.

(превео Гаврило Дошен)

Tuesday, April 5, 2011

CHRONIC WOUND / ЖИВА РАНА


Жива рана

Обукли су ми смешно одело
и послали на вашар далеки
с паром у знојавој руци...

Дугачак пут,
киша и блато,
хладно је
и плашим се.
Ал' не марим -  
идем у свет!

Лепотица у зиду смрти,
крокодили који ниско лете,
страшан старац плаву ватру бљује,
мечка коло невестињско плете...

О, отворена жива рана...

Растргла ме
велика гужва,
ништа није к'о што кажу у школи,
претукли су ме
ни кривог ни дужног...

Ружни пајац што у мутном краде,
црни пацов црну срећу дели,
нерођена деца испод стакла,
томбола се врти, пакао цели...

О, отворена жива рана...

Доста ми је,
бежи ми се,
ал' не могу наћи пут,
морам кући,
свет је луд...

Отворена жива рана,
о, отворена жива рана,
ооо....

Chronic Wound

They’ve dressed me up in a funny suit
and sent me to a fair, far away,
with some money in my sweaty hand...

Long way,
rain and mud,
it’s cold
and I’m scared.
But I don’t care –
I’m goin’ out into the world!

Beauty queen on the wall of death,
crocodiles that fly low,
horrifying old man spews out blue fire,
she-bear does a bridal dance..

Oh, open chronic wound...

I’ve been torn up
by a huge crowd,
nothing is like they say at school,
I’ve been beaten up
without any reason...

Ugly buffoon stealing in the dark,
black rat delivering black luck,
unborn children in glass jars,
wheel of fortune spinning,
all hell broke loose...

Oh, open chronic wound...

I’ve had enough,
want to run away,
but I can’t find the way,
gotta go home,
the world is mad...

Open chronic wound...
oh, open chronic wound...
oooh...

(translated by Gavrilo Došen)