Friday, March 23, 2012

I FORBID / ЗАБРАЊУЈЕМ


Забрањујем

Ово је ноћ која купа се у светлу,
на подлози тамној блистају наше очи.
Ово је ноћ која мирише на истину,
када кажем како сам био наиван.

Забрањујем
све оне замке ваше подлости.
Забрањујем
да додир зависти и болести буде крај,
ово не сме бити крај
ово не сме бити крај...

Чује се звук који подсећа на хук
из дубине шума,
руши се стабло по стабло
по стабло, по стабло.
Умире зид од плача
умире сам, умире бештија.

Забрањујем
све оне замке ваше подлости.
Забрањујем
да додир зависти и болести буде крај,
ово не сме бити крај
ово не сме бити крај...

I forbid

This is the night that bathes in light,
our eyes are shining on the dark background.
This is the night that smells of truth,
when I say how naive I was.

I forbid
all those traps of your treachery.
I forbid
a touch of envy and disease to be the end,
this must not be the end,
this must not be the end...

A sound is heard that reminds of a hoot
from the depth of forests
a trunk after trunk
after trunk is falling down.
The wailing wall is dying
it’s dying alone, the beast is dying.

I forbid
all those traps of your treachery.
I forbid
a touch of envy and disease to be the end,
this must not be the end,
this must not be the end...

(translated by Gavrilo Došen)

Wednesday, March 21, 2012

БЛАГА СЕНКО / OMBRE LÉGÈRE


Ombre légère

Ombre légère qu'à suis mes pas,
Ne t'en va pas! Non, non, non!
Fée ou chimère qui m'est si chère,
Ne t'en va pas! Non, non, non!
Courons ensemble, j'ai peur, je tremble
Quand tu t'en vas loin de moi!
Ah! ne t'en va pas, ne t'en va pas!

A chaque aurore je te revois!
Ah! Reste encore, danse à ma voix!
Pour te séduire, je viens sourire,
Je veux chanter! Approche-toi!
Viens, réponds moi, chante avec moi!
Ah! Réponds! Ah! C’est bien!

Блага сенко
(Пол Жил Барбије и Мишел Каре)

Блага сенко, која ниси ја,
Не одлази! Не, не, не!
В́ило ил' химеро која си ми тако драга,
не одлази! Не, не, не!
Потрчимо заједно, јер страх ме је, дрхтим,
кад ти одеш од мене!
Ах, не одлази, не одлази!

Сваке зоре, видим те ја!
Ах! Плеши још уз мој глас!
Да бих те завела, смешим ти се,
јер хоћу да певам! Дођи ближе!
Дођи, одговори ми, певај са мном!
Ах! Одговори! Ах! Добро је!

(превео Гаврило Дошен)

Friday, March 16, 2012

ИМАМО СВЕ ВРЕМЕ НА СВЕТУ / WE HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD

We have all the time in the world

We have all the time in the world
Time enough for life to unfold
All the precious things love has in store

We have all the love in the world
If that's all we have
You will find we need nothing more

Every step of the way will find us
With the cares of the world far behind us

We have all the time in the world
Just for love nothing more nothing less only love

Имамо све време на свету
(Харолд Лејн Дејвид)

Имамо све време на свету,
довољно да живот покаже
све оне дивне ствари
које чува за нас.

Имамо све време на свету,
а чак и да је то све што имамо,
видела би да нам не треба ништа више.

Сваким кораком на нашем путу,
остављаћемо бриге далеко иза нас.

Имамо све време на свету,
само за љубав, ништа мање, ништа више,
само за љубав.

(превео Гаврило Дошен)

Wednesday, March 14, 2012

ОШАМУЋЕН / DIZZY


Dizzy

Dizzy
I'm so dizzy, my head is spinnin'
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, makin' it spin
You're makin' me dizzy

First time that I saw you, girl,
I knew that I just had to make you mine
But it's so hard to talk to you
with fellas hangin' round you all the time
I want you for my sweet pet
But you keep playin' hard to get
Goin' around in circles all the time

Dizzy
I'm so dizzy, my head is spinnin'
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, makin' it spin
You're makin' me dizzy

I finally got to talk to you
and I told you just exactly how I felt
Then I held you close to me
and kissed you and my heart began to melt
Girl, you've got control of me
'Cause I'm so dizzy I can't see
I need to call a doctor for some help

Dizzy
I'm so dizzy, my head is spinnin'
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, makin' it spin
You're makin' me dizzy
My head is spinnin'
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, makin' it spin
You're makin' me dizzy
Oh, I'm so dizzy
You're makin' me dizzy

Ошамућен
(Томи Роу)

Ошамућен,
тако сам ошамућен, врти ми се у глави,
као у вртлогу који никад не стаје.
А то га ти вртиш,
ти ме ошамућујеш.

Кад сам те први пут видео
знао сам да мораш бити моја,
али тако ми је тешко да причам с тобом,
кад се око тебе мотају ликови све време.
Хоћу да си моја љубав,
али ти си тако недоступна,
вртим се у круг све време.

Ошамућен,
тако сам ошамућен, врти ми се у глави,
као у вртлогу који никад не стаје.
А то га ти вртиш,
ти ме ошамућујеш.

Коначно причам с тобом
и кажем ти како се тачно осећам.
Тада сам те примакао
и пољубио и срце ми је заиграло.
Ти имаш власт нада мном
јер сам толико ошамућен да не видим,
морам да зовем доктора у помоћ.

Ошамућен,
тако сам ошамућен, врти ми се у глави,
као у вртлогу који никад не стаје.
А то га ти вртиш,
ти ме ошамућујеш.
Врти ми се у глави,
као у вртлогу који никад не стаје.
А то га ти вртиш,
ти ме ошамућујеш,
тако сам ошамућен,
ти ме ошамућујеш.

(превео Гаврило Дошен)

Tuesday, March 6, 2012

ЗАТО / BECAUSE


Because

Because the world is round it turns me on
Because the world is round...

Because the wind is high it blows my mind
Because the wind is high...

Love is old, love is new
Love is all, love is you

Because the sky is blue, it makes me cry
Because the sky is blue...


Зато
(ЛенонМакартни)

Зато што је свет округао, узбуђује ме.
Зато што је свет округао...

Зато што је ветар јак, излуђује ме.
Зато што је ветар јак...

Љубав је стара, љубав је нова,
љубав је све, љубав си ти.

Зато што је небо плаво, расплакује ме.
Зато што је небо плаво...

(превео Гаврило Дошен)