Thursday, April 30, 2015

РАЈ МОЖЕ ДА ЧЕКА / HEAVEN CAN WAITHeaven can wait

She's sliding, she's sliding down to the depth of the world
She's fighting, she's fighting the urge to make sand out of pearls

Heaven can wait and hell's too far ago
Somewhere between what you need and what you know
And they're trying to drive that escalator into the ground

She's hiding, she's hiding on a battleship of baggage and bones
There's thunder, there's lightening in an avalanche of faces you know

Heaven can wait and hell's too far ago
Somewhere between what you need and what you know
And they're trying to drive that escalator into the ground

You left your credentials in a greyhound station
with a first aid kit and a flashlight
Going to a desert unknown

Heaven can wait and hell's too far ago
Somewhere between what you need and what you know
And they're trying to drive that escalator into the ground

Рај може да чека
(Бек Хенсен)

Она клизи, она клизи доле у дубину света.
Она се бори, она се бори са поривом да од бисера прави песак.

Рај може да чека, а пакао је превише давно,
негде између онога што ти треба и онога што знаш,
а они покушавају да закуцају тај лифт у земљу.

Она се крије, она се крије на бојном броду пртљага и костију.
Грми, сева, у лавини лица које знаш.

Рај може да чека, а пакао је превише давно,
негде између онога што ти треба и онога што знаш,
а они покушавају да закуцају тај лифт у земљу.

Оставила си акредитацију на аутобуској станици
са комплетом за хитну помоћ и батеријском лампом
одлазећи у непознату пустињу.

Рај може да чека, а пакао је превише давно,
негде између онога што ти треба и онога што знаш,
а они покушавају да закуцају тај лифт у земљу.

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, April 25, 2015

НОЋАС ИЛИ НИКАД / HEUTE NACHT ODER NIE

Heute Nacht oder nie
(Marcellus Schiffer) 

Heute Nacht oder nie
sollst du mir sagen nur das Eine: Ob du mich liebst.
Heute Nacht oder nie
will ich dich fragen, ob du deine Liebe mir gibst.
Heute Nacht oder nie
will ich für dich allein nur singen bis morgen früh
Nur die Melodie: Heute Nacht oder nie.

Seit ich dich einmal geseh'n,
kann ich dir nicht widersteh'n.
Immer denk ich nur an dich allein,
an dich bei Tag und Nacht.
Seit ich dich einmal geseh'n,
ist's um die Ruhe gescheh'n.
Ich weiß es gewiß, daß diese Nacht
uns beide glücklich macht.

Heute Nacht oder nie
will ich für dich allein nur singen bis morgen früh
Heute Nacht oder nie. 

Ноћас или никад
(Марселус Шифер) 

Ноћас или никад,
рећи ћеш ми само једно: да ли ме волиш.
Ноћас или никад,
хоћу да те питам дајеш ли ми своју љубав.
Ноћас или никад,
само теби певаћу до зоре
само једну мелодију: ноћас или никад.

Од како сам те једном видео
не могу да издржим без тебе.
Стално мислим само о теби,
о теби по цео дан и ноћ.
Од како сам те једном видео
било је готово за све остале.
Знам засигурно да ће нас ова ноћ
обоје усрећити.

Ноћас или никад,
само теби певаћу до зоре
ноћас или никад. 

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, April 18, 2015

КОЛА / CARSCars

Here in my car
I feel safest of all
I can lock all my doors
It's the only way to live
In cars

Here in my car
I can only receive
I can listen to you
It keeps me stable for days
In cars

Here in my car
Where the image breaks down
Will you visit me please
If I open my door
In cars

Here in my car
I know I've started to think
About leaving tonight
Although nothing seems right
In cars

Кола

Овде у мојим колима
осећам се безбедније него игде,
могу да закључам сва врата,
једино тако треба да се живи,
у колима.

Овде у мојим колима
могу само да примам,
могу да те слушам,
то ме држи стабилним данима,
у колима.

Овде у мојим колима
где се слика разлаже,
хоћеш ли ме посетити, молим те,
ако отворим врата,
у колима.

Овде у мојим колима
знам да сам почео да размишљам
да одем вечерас,
иако изгледа као да ништа није како треба,
у колима.

(превео Гаврило Дошен)

Friday, April 10, 2015

ИЗГУБЉЕНЕ ОБАЛЕ / LOST COASTLINES

Lost Coastlines
(Will Robinson Sheff) 

Packed and all eyes turned in
No one to see on the quay, no one waving for me
Just the shoreline receding
Ticket in my hand and thinking wish I didn't hand it in

'Cause who said sailing is fine?
Leaving behind all the faces that I might replace
If I tried on that long ride looking deep inside
But I don't want to look so deep inside yet

Sit down, sit down on the prow to wave 
There might not be another star, further on the line
Look out, look out at each town that glides by
And there's another crowd to drown in crying eyes

And see how that light you love now just wont shine
There might just be another star
That's high and far in some other sky

We sing, is that marionette real enough yet
To step off of that set?
You decide what her dance might mean to it
Ruining the place where the ensuing melee escape

We packed up all of our bags
The ship's deck now sags from the weight of our tracks
As we pace beneath flags black and battered
Rattling our swords in service of some fated, foreign Lord

And we sail out on orders from him
But we find the maps he sent to us don't mention lost coastlines
Where nothing we've actually seen has been mapped or outlined
But we don't recognize the names upon these signs

And every night finds us rocking and rolling
On waves wild and wide
Well, we have lost our way, nobody's gonna say it outright
Just go la, la, la

La, la, la
La, la, la
La, la, la... 

Изгубљене обале
(Вил Робинсон Шеф) 

Спаковани, све очи упрте у нас,
немам кога да видим на кеју, нико не маше за мном,
само обала повучена уназад.
Карта у руци и помисао да би било боље да је нисам дао. 

Јер ко је рекао да је пловидба у реду? 
Остављам иза себе сва она лица која сам могао да заменим
да сам покушао, на дугом путу гледања дубоко у себе.
Али ја још не желим да гледам тако дубоко у себе.

Седи, седи на прамцу и маши,
можда неће бити друге звезде, даље на хоризонту.
Гледај, гледај сваки град који промиче
са још једном гомилом што се дави у уплаканим очима.

И види како светлост коју волиш сада неће да сија,
можда ипак буде још једне звезде
високо и далеко на неком другом небу.

Ми певамо, да ли је та марионета већ довољно стварна 
да сама сиђе са сцене? 
Ви одлучујете шта њен плес може да значи 
док упропаштава место са ког бежи предстојећа општа гужва.

Спаковали смо све торбе,
палуба брода сад се улегла од терета наших стаза
док корачамо испод застава, црни и изубијани,
звецкајући мачевима у служби неког суђеног, страног господа.

И пловимо по његовим наређењима,
али схватамо да мапе које нам је послао не помињу изгубљене обале
где ништа што смо заправо видели није уцртано,
и не препознајемо називе на овим знацима.

И свака ноћ нас затиче како се љуљамо и ваљамо
по таласима, дивљим и широким.
Па, изгубили смо се, а нико неће то јасно да каже,
него само певамо ла, ла, ла...

Ла, ла, ла,
ла, ла, ла 
ла, ла, ла...

(превео Гаврило Дошен)