Friday, September 19, 2014

ЈЕДНОГ ДАНА БИЋЕМО ЗАЈЕДНО / SOMEDAY, WE'LL BE TOGETHERSomeday, we'll be together
(Jackey Beavers, Johnny Bristol, Harvey Fuqua) 

Someday, we'll be together
Say, say, say it again
Someday, we'll be together
Oh yeah, oh yeah


You're far away from me, my love
And just as sure my, my baby
As there are stars above
Wanna say, wanna say, wanna say it


Someday, we'll be together
Yes we will, yes we will
Say, someday we'll be together
I know, I know, I know, I know


My love is yours, baby, oh, right from the start
You, you, you posses my soul now, honey
And I know, I know you own my heart
And I wanna say it


Someday, we'll be together
Yes we will, yes we will
Someday, we'll be together
Yes we will, yes we will


And long time ago, my, my sweet thing
I made a big mistake, honey
I said, I said, goodbye, oh, oh, baby
Ever, ever, ever since that day
Now, now all I wanna do is cry, cry


Hey, hey, hey
I long for you every, every night
Just to kiss your sweet, sweet little lips, baby
Hold you ever, ever so tight
And I wanna say it


Someday, we'll be together
Honey, honey, honey, honey
Someday, we'll be together
Yes we will, yes we will

Someday, we'll be together 

Једног дана бићемо заједно
(Џеки Биверс, Џони Бристол, Харви Фуква) 

Једног дана бићемо заједно
Реци, реци, реци то поново
Једног дана бићемо заједно
О, да, да, да.

Далеко си од мене љубави
Али к'о што је сигурно
Да су звезде на небу
Тако и ја хоћу да кажем, хоћу да кажем

Једног дана бићемо заједно
Хоћемо, хоћемо
Реци - једног дана бићемо заједно
Знам, знам, знам

Моја љубав припада теби, о, од самог почетка
Теби, теби припада моја душа сада
И знам, знам да теби припада моје срце
И хоћу да кажем

Једног дана бићемо заједно
Хоћемо, хоћемо
Једног дана бићемо заједно
Хоћемо, хоћемо

Пре много времена, срећо моја
Направио сам велику грешку
Рекао сам ти збогом, љубави,
И све време од тада
Само желим да плачем

Чезнем за тобом сваке ноћи
Само да пољубим твоје слатке усне
Да те држим чврсто, чврсто
И хоћу да кажем

Једног дана бићемо заједно
Душо, душо, душо
Једног дана бићемо заједно
Хоћемо, хоћемо
Једног дана бићемо заједно

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, September 14, 2014

БОЛЕСТ / THE DISEASE
The Disease
(Ian McCulloch) 

My life's the disease
That could always change
With comparative ease,
Just given the chance

My life is the earth,
'twixt muscle and spade
I wait for the worth,
Digging for just one chance

As prospects diminish,
As nightmares swell
Some pray for Heaven
While we live in Hell
My life's the disease,
My life's the disease

If you get yours from Heaven
Don’t waste them
If you get yours from Heaven
Don’t waste them
If you get yours from Heaven… 

Болест
(Иан Мекалак) 

Мој живот је болест
која увек може да се промени,
релативно лако,
само ако јој се пружи прилика.

Мој живот је земља
међ' мишића и ашова.
Чекам смисао
копајући да нађем
само једну прилику.

Док се изгледи смањују,
а ноћне море бујају,
неки се моле за рај,
а ми живимо у паклу.
Мој живот је болест,
мој живот је болест.

Ако теби твој стигне из раја,
немој да га протраћиш.
Ако теби твој стигне из раја,
немој да га протраћиш.
Ако теби твој стигне из раја...

(превео Гаврило Дошен)