Saturday, February 18, 2012

ЦЕЛО МОЈЕ СРЦЕ / ALL OF MY HEART


All of My Heart

Once upon a time when we were friends
I gave you my heart the story ends
No happy ever after now we're friends

Wish upon a star if that might help
The stars collide if you decide
Wish upon a star if that might help

What's it like to have loved
and to lose her touch
What's it like to have loved
and to lose that much

Well I hope and I pray that maybe someday
You'll walk in the room with my heart
Add and subtract but as a matter of fact
Now that you're gone I still want you back

Remembering
Surrendering
Remembering that part
All of my heart
All of my heart

Spilling up in silk and coffee lace
You hook me up a rendezvous at your place
Your lipstick and your lip-gloss seals my fate

Sentimental powers might help you now
But skip the hearts and flowers skip the ivory towers
You'll be disappointed and I'll lose a friend

No I won't be told
there's a crock of gold
at the end of the rainbow
Or that pleasure and pain
sunshine and rain might
make this love grow

But I hope and I pray that maybe someday
You'll walk in the room with my heart
Add and subtract but as a matter of fact
Now that you're gone I still want you back

Remembering
Surrendering
Remembering that part
All of my heart
All of my heart

Well I hope and I pray that maybe someday
You'll walk in the room with my heart
And I shrug and I say that maybe today
You'll come home soon

Surrendering
Remembering
Surrendering that heart
All of my heart


Цело моје срце
(Мартин Фрај)

Некада давно, кад смо били пријатељи,
дао сам ти срце, крај приче.
Нема „срећно до краја живота“, сад смо пријатељи.

Пожелео бих на звезду падалицу кад би то помогло,
звезде се сударају ако ти одлучиш.
Пожелео бих на звезду падалицу кад би то помогло.

Како изгледа кад си волео,
а изгубио њен додир?
Како изгледа кад си волео,
а изгубио толико много?

Па, надам се и молим да ћеш можда једног дана
доћи с мојим срцем.
Сабирам и одузимам, али у ствари,
сад кад си отишла и даље желим да се вратиш.

Сећајући се,
предајући се,
сећајући се тог дела,
целог мог срца.
Целог мог срца.

Појавила си се у свили и чипки
на рандевуу код тебе.
Твој руж и твој сјај за усне запечатили су ми судбину.

Знаш, сентименталне моћи могу да помогну,
али прескочи срца и цвеће, прескочи кулу од слоноваче.
Ти ћеш се разочарати, а ја ћу изгубити пријатељицу.

Нећу да слушам
како има ћуп на крају дуге,
или како задовољство и бол,
сунце и киша,
могу да развију ову љубав.

Али, надам се и молим да ћеш можда једног дана
доћи с мојим срцем.
Сабирам и одузимам, али у ствари,
сад кад си отишла и даље желим да се вратиш.

Сећајући се,
предајући се,
сећајући се тог дела,
целог мог срца.
Целог мог срца.

Па, надам се и молим да ћеш можда једног дана
доћи с мојим срцем.
И слежем раменима и кажем себи можда ћеш данас,
доћи кући, ускоро.

Предајући се,
сећајући се,
предајући то срце,
цело моје срце.

(превео Гаврило Дошен)

Thursday, February 16, 2012

КИСЕЛА ВРЕМЕНА / SOUR TIMESSour Times

To pretend no one can find
The fallacies of morning rose
Forbidden fruit, hidden eyes
Courtesies that I despise in me
Take a ride, take a shot now

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

Covered by the blind belief
That fantasies of sinful screens
Bear the facts, assume the dye
End the vows, no need to lie, enjoy
Take a ride, take a shot now

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

Who am I, what and why?
'Cause all I have left is my memories of yesterday
Oh these sour times

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

After time the bitter taste
Of innocence, decent or race
Scattered seeds, buried lives
Mysteries of our disguise revolve
Circumstance will decide...

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you
Nobody loves... me
It's true
Not, like, you... do

Кисела времена
(Бет Гибонс)

Претвараћу се да нико не може да нађе
грешку у јутарњој ружи
забрањеном воћу, скривеним очима,
љубазностима које презирем код себе.
Провозаћу се, попићу једну сад.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Прекривен слепим веровањем
да фантазије грешних екрана
садрже чињенице, претпостављају боју,
окончавају завете, нема потребе да се лаже, уживај.
Провозаћу се, попићу једну сад.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Ко сам, шта и зашто?
Јер све што ми је остало су сећања од јуче
и ова кисела времена.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

После извесног времена горак укус
невиности, порекла или расе,
разбацаног семена, закопаних живота.
Мистерије наших маски окрећу се,
околности ће одлучити...

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.
Нико не воли... мене
истина је
Не... као... ти.

(превео Гаврило Дошен)

Tuesday, February 14, 2012

МОЈА ДРАГА / MY VALENTINEMy Valentine

What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.

As days and nights
would pass me by,
I tell myself that I was waiting for a sign.
Then she appeared,
a love so fine,
My Valentine.

And I will love her for life.
And I will never let a day go by
without remembering the reasons why
she makes me certain that I can fly.

And so I do,
without a care,
I know that someday soon
the sun is gonna shine.
And she'll be there,
This love of mine,
My Valentine.

Моја драга

Шта ако падне киша?
Није нас било брига,
она је рекла да ће ускоро
сунце засијати.
И била је у праву,
та љубав моја,
моја драга.

Док су дани и ноћи
пролазили крај мене,
говорио сам себи да чекам знак.
Онда се она појавила,
та љубав дивна,
моја драга.

И волећу је, док сам жив.
И нећу пустити да прође дан
а да се не сетим зашто сам
због ње сигуран да могу да летим.

И то и радим,
без иједне бриге,
змам да ће ускоро
сунце засијати.
И она ће бити ту,
та љубав моја,
моја драга.

(превео Гаврило Дошен)