Saturday, May 24, 2014

ПРИГРАДСКА РОНДА / SUBURBAN RHONDA


Suburban Rhonda 

You urban vision of loveliness 
Moving scenes of skin 
You understand the ways and means 
Of city discipline 

A structured life in some girls' rooms 
Mirror glass and light 
Outside the landscape of power dreams 
Around appetites 

Suburban Rhonda 
Don't be so smart 
Suburban Rhonda 
Don't act so sharp 
Suburban Rhonda 
You'll wreck your heart 
Suburban Rhonda 
You'll wreck your heart 

You could be just vain and live alone 
On separation street 
But if you did you know your life 
Would be incomplete 

The tenements of disrepute 
Don't eye them longingly 
I want to be the one to put you out 
Of your misery 

Приградска Ронда 
(Хауард Дивото)

Урбана визијо љупкости 
покретни призору сласти, 
ти знаш сва средства и начине 
градске дисциплине.

Уредан живот у некој девојачкој соби 
огледало, стакло и светло. 
Изван пејзажа снова о моћи 
око апетита.

Приградска Ронда, 
немој да си тако паметна. 
Приградска Ронда, 
немој тако оштро. 
Приградска Ронда, 
поломићеш срце, 
Приградска Ронда, 
поломићеш срце.

Могла би просто да будеш испразна 
и живиш сама у улици раздвајања. 
Али знаш да би тада твој живот 
био непотпун. 

Злогласна насеља не гледај, 
са чежњом него знај: 
такве ће жеље само да среде 
да те решим беде. 

(превео Гаврило Дошен)