Saturday, June 11, 2016

МОЖДА БОГ ПОКУШАВА ДА ТИ КАЖЕ НЕШТО / MAYBE GOD IS TRYING TO TELL YOU SOMETHING


Maybe God is trying to tell you something

If I were you, I would say yes, speak, Lord. Speak to me.
Oh, Speak, Lord. Won't you speak to me?
I was so blind, I was so lost until you spoke to me
Oh, speak, Lord. Speak, Lord. And hear my mind,
Oh, with your word, heal my soul
Oh, speak, Lord. Speak to me. Speak, my Lord.
I love you, Lord. Save my soul.

Can't sleep at night and you wonder why
Maybe God is trying to tell you something
Crying all night long, something's gone wrong
Maybe God is trying to tell you something
Oh, you can't sleep at night and you sure wonder why
Maybe God is trying to tell you something

Trying, trying, trying, trying,
I'm trying, I'm trying, I'm trying
Maybe God is trying to tell you something
God is trying to tell you something
God is trying to tell you something
Maybe God is trying to tell you something you right now!

God is tryin’ to tell you somethin’
(I‘ll praise Your name)
God is tryin’ to tell you somethin’
(speak to me Lord)
maybe God is tryin’ to tell you somethin’ right now
(right now, right now, right now)

God is tryin’ to tell you somethin’
(thank You God)
God is tryin’ to tell you somethin’
(maybe God is tryin’)
maybe God is tryin’ to tell you somethin’ right now
(right now)


Можда Бог покушава да ти каже нешто
(Андре Крауч)

Да сам на твом месту, рекао бих – реци, Господе. Реци ми.
О, реци, Господе. Зар нећеш да говориш са мном?
Толико сам био слеп, толико изгубљен, док ми се ниси обратио.
О, реци, Господе. Реци, Господе. И чуј моје мисли.
Твојим речима излечи ми душу.
О, реци, Господе. Реци ми. Реци, мој Господе.
Волим те, Господе. Спаси ми душу.

Не можеш да спаваш ноћу и питаш се зашто,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
Плачеш целе ноћи, нешто није у реду,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
О, не можеш да спаваш ноћу и сигурно се питаш зашто,
можда Бог покушава да ти каже нешто.

Покушава, покушава, покушава, покушава,
и ја покушавам, и ја покушавам, и ја покушавам,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
Бог покушава да ти каже нешто,
Бог покушава да ти каже нешто,
можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад!

Бог покушава да ти каже нешто
(Славићу твоје име)
Бог покушава да ти каже нешто
(Реци ми, Господе)
Можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад
(Баш сад, баш сад, баш сад!)

Бог покушава да ти каже нешто
(Хвала ти, Боже)
Бог покушава да ти каже нешто
(Можда Бог покушава)
Можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад
(Баш сад!)

(превео Гаврило Дошен)