Tuesday, December 20, 2016

MY PLAYERS / СВИРЦИ МОЈИ

Свирци моји

Свирци моји, још је рано
тек је поноћ ту.
Свирајте ми полагано,
успавајте њу.

Пропио сам три имања,
још се смије из чокања,
пустите је нека спава,
лијепа је у сну.

Пропио сам сто ланаца
и сва чет'ри коња вранца,
пустите је нека сања,
лијепа је у сну.

Свирци моји, још је рано
тек је прошло три.
Још је ноћ под јоргованом,
она тамо спи.

Излуди ме како дише,
јоргованом све мирише,
неће бити никад више
то што ноћас би.

Свирци моји, ваља поћи,
и ноћ има крај.
Убиће ме њене очи,
спржиће ме сјај.

Дан се рађа, јутро руди,
будите је, нек' ми суди.
Кажу зором гријешни људи
одлазе у рај.

Свирци моји, ваља поћи,
јер све има крај...

My players

My players, it’s still early,
It’s only midnight.
Play to me, slowly,
To put her to sleep.

I’ve drunk three estates
And she’s still laughin’ at me from the glass.
Let her dream,
She is beautiful when she sleeps.

I’ve drunk a hundred acres
And all four of my black horses.
Let her dream,
She is beautiful when she sleeps.

My players, it’s still early,
It’s just past three.
It’s still night under the lilac tree,
That’s where she’s sleepin’.

It drives me crazy how she breathes
And everything smells of lilac,
Never again will it happen
What happened tonight.  

My players, it’s time to go,
Even night has its end.
Her eyes will kill me,
Their glow will burn me down.

The day is comin’, the dawn is breakin’,
Wake her up, let her judge me.
They say at dawn sinners
Go to heaven.

My players, it’s time to go,
For everything has to end…

(translated by Gavrilo Došen)

Sunday, October 30, 2016

О, МОЈЕ СРЦЕ! / AH! MIO COR!


(Riccardo Broschi)

Ah! mio cor! schernito sei! 
Stelle! Dei! Nume d’amore! 
Traditore! T’amo tanto; 
puoi lasciarmi sola in pianto, 
oh dei! perché? 

Ma, che fa gemendo Alcina? 
Son reina, è tempo ancora: 
resti o mora, peni sempre, 
o torni a me. 

(Рикардо Броски)

О, моје срце! Презрено си! 
Звезде! Богови! Божанства љубави! 
Издајниче! Толико те волим; 
Како си могао да ме оставиш саму у сузама, 
о богови! Зашто? 

Али зашто кука Алцина? 
Ја сам краљица, а има још времена: 
остани или иди, пати заувек, 
или ми се врати. 

(превео Гаврило Дошен)

Monday, September 5, 2016

ЗНАМ / I KNOW

I Know

I know what it means
To be lost in the dark!
I know what it means
To be tossed by the storm!

I have walked alone
With a heart of stone
And despair too heavy for tears,
But you caught my heart
And you taught my heart
To forget its doubts and fear!

And now that I know
The joy of your love
My head is high, I can face the sky
And know that heaven is here below,

I know...
For you I could die,
For you I will live,
I know!

Знам
(Едит Линдеман)

Знам шта значи
кад си изгубљен у мраку.
Знам шта значи
кад те олује бацају.

Ишао сам сáм
са скамењеним срцем
и очајем претешким за сузе,
а онда си ти ушла у моје срце
и научила га
да заборави сумње и страхове.

И сада кад сам спознао
радост твоје љубави
држим главу високо, гледам у небо
и знам да је рај овде доле,

Знам...
да бих за тебе могао да умрем,
али за тебе ћу да живим,
знам!

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, July 10, 2016

ПЛАВИ МЕСЕЦ / BLUE MOONBlue Moon
(Beck Hansen)

I'm so tired of being alone
These penitent walls are all I've known
Songbird calling across the water
Inside my silent asylum

Oh don't leave me on my own
Left me standing all alone
Cut me down to size so I can fit inside
Lies that will divide us both in time

See the turncoat on his knees
A vagabond that no one sees
When a moon is throwing shadows
You can't save the ones you've caught in battle

Oh don't leave me on my own
Left me standing all alone
Cut me down to size so I can fit inside
Lies you try to hide behind your eyes

Don't leave me on my own
Don't leave me on my own
So cut me down to size so I can fit inside
Lies that will divide us both in time

Плави месец
(Бек Хансен)

Тако сам уморан од самоће,
ови покајнички зидови су све што знам.
Птица певачица дозива преко воде
унутар мог тихог азила.

О, не остављај ме самог
препуштеног самом себи,
смањи ме на праву величину да могу да станем
у лажи које ће нас раздвојити временом.

Погједај превртљивца на коленима
пробисвета кога нико не види
Кад месец баца сенке
не можеш да спасеш оне које си затекла у бици.

О, не остављај ме самог
препуштеног самом себи,
смањи ме на праву величину да могу да станем
у лажи које покушаваш да сакријеш иза очију.

Не остављај ме самог,
не остављај ме самог,
смањи ме на праву величину да могу да станем
у лажи које ће нас раздвојити временом.

(превео Гаврило Дошен)

Saturday, June 11, 2016

МОЖДА БОГ ПОКУШАВА ДА ТИ КАЖЕ НЕШТО / MAYBE GOD IS TRYING TO TELL YOU SOMETHING


Maybe God is trying to tell you something

If I were you, I would say yes, speak, Lord. Speak to me.
Oh, Speak, Lord. Won't you speak to me?
I was so blind, I was so lost until you spoke to me
Oh, speak, Lord. Speak, Lord. And hear my mind,
Oh, with your word, heal my soul
Oh, speak, Lord. Speak to me. Speak, my Lord.
I love you, Lord. Save my soul.

Can't sleep at night and you wonder why
Maybe God is trying to tell you something
Crying all night long, something's gone wrong
Maybe God is trying to tell you something
Oh, you can't sleep at night and you sure wonder why
Maybe God is trying to tell you something

Trying, trying, trying, trying,
I'm trying, I'm trying, I'm trying
Maybe God is trying to tell you something
God is trying to tell you something
God is trying to tell you something
Maybe God is trying to tell you something you right now!

God is tryin’ to tell you somethin’
(I‘ll praise Your name)
God is tryin’ to tell you somethin’
(speak to me Lord)
maybe God is tryin’ to tell you somethin’ right now
(right now, right now, right now)

God is tryin’ to tell you somethin’
(thank You God)
God is tryin’ to tell you somethin’
(maybe God is tryin’)
maybe God is tryin’ to tell you somethin’ right now
(right now)


Можда Бог покушава да ти каже нешто
(Андре Крауч)

Да сам на твом месту, рекао бих – реци, Господе. Реци ми.
О, реци, Господе. Зар нећеш да говориш са мном?
Толико сам био слеп, толико изгубљен, док ми се ниси обратио.
О, реци, Господе. Реци, Господе. И чуј моје мисли.
Твојим речима излечи ми душу.
О, реци, Господе. Реци ми. Реци, мој Господе.
Волим те, Господе. Спаси ми душу.

Не можеш да спаваш ноћу и питаш се зашто,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
Плачеш целе ноћи, нешто није у реду,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
О, не можеш да спаваш ноћу и сигурно се питаш зашто,
можда Бог покушава да ти каже нешто.

Покушава, покушава, покушава, покушава,
и ја покушавам, и ја покушавам, и ја покушавам,
можда Бог покушава да ти каже нешто.
Бог покушава да ти каже нешто,
Бог покушава да ти каже нешто,
можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад!

Бог покушава да ти каже нешто
(Славићу твоје име)
Бог покушава да ти каже нешто
(Реци ми, Господе)
Можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад
(Баш сад, баш сад, баш сад!)

Бог покушава да ти каже нешто
(Хвала ти, Боже)
Бог покушава да ти каже нешто
(Можда Бог покушава)
Можда Бог покушава да ти каже нешто, баш сад
(Баш сад!)

(превео Гаврило Дошен)

Sunday, May 15, 2016

WHO / КО

Ко
(Никола Чутурило)

Ко, ко на свету зна
твоја лица сва
боље него ја

Ко, ко се надао
с тобом падао
све до самог дна

Ал' није било то
за тебе довољно

Знам да сам грешио
јер сам тешио
неутешиво

И с тобом ишао
с ума сишао
све до лудила

Ал' није било то
за тебе довољно

Од среће па до горких суза
од сјаја па до очаја
од спокоја до блуза љубави
негде си ме изгубила

Who

Who, who in the world knows
All your faces
Better than I do

Who, who has hoped,
Who has fallen with you
All the way to the rock bottom

But that wasn’t
Enough for you...

I know I’ve made mistakes
Because I consoled
The inconsolable

And followed you
Out of my mind
All the way to madness

But that wasn’t
Enough for you...

From happiness to bitter tears
From glamour to despair
From serenity to blues my love
You lost me somewhere along

(translated by Gavrilo Došen)