Wednesday, April 13, 2011

MASTER / GOSPODARGospodar

Če se neb prklanju
kdo b po glavi me trplou?
Kako bi vedu kaj sploh delat
če neb mi on prepovedvou?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde mentorja,
pa če tud je nekoristn,
nekdo ga uporablat zna.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Kako bi sploh pršu čez cesto
če ne bi on mi kazu pot?
Ab našu si nevesto
če ne bi on me daju spat?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde si boga,
pa če tud ne ve za čustva
nekdo ga že ima rad.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Za koga bi lahk um'ru
če ne bi on biu vse kar mam?
Kako lahko bi se zaniku
če ne bi on me učiu lagat?

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde voditelja,
pa če tud ne zna lagat in dihat hkrati,
za nekoga gre lahko umret.

Ah! Gospodar...
še en zamah.

Da lahko povem to pesem
mi je dovolu gospodar
ko sem sreču ga v sanjah,
in mu sebe dau v dar.

Vsakdo nuca gospodarja,
vsakdo najde firerja,
pa če tud ne ve za nič,
tud zanga se bo našu bič.

Ah! Gospodar...
še en zamah,
še en elektrošok...

Master
(Peter Lovšin)

If I didn’t bow down
who would pat me on the head?
How would I know what to do at all
If he didn’t forbid me?

Everyone needs a master,
everyone finds a menthor,
so even if one is useless,
someone knows how to use him.

Ah! Master...
another swing.

How would I ever came across the street
if he didn’t show me the way?
Or find a bride
if he didn’t put me to sleep?

Everyone needs a master,
everyone finds a god,
so even if one has no feelings,
someone loves him already.

Ah! Master...
another swing.

Who would I easily die for
if he wasn’t all I’ve got?
How would I easily deny
if he didn’t teach me how to lie?

Everyone needs a master,
everyone finds a leader,
so even if one doesn’t know
how to lie and breathe at the same time,
he’s got someone to die for.

Ah! Master...
another swing.

To be able to tell this song
I was allowed by the master
when I met him in a dream,
and I gave him myself as a gift.

Everyone needs a master,
everyone finds a fürer,
so even if one knows nothing,
a whip will be found for him.

Ah! Master...
another swing,
another electroshock...

(translated by Gavrilo Došen)

No comments:

Post a Comment