Saturday, July 25, 2015

ТО ЈЕ МОЈ ЖИВОТ / IT'S MY LIFEIt's my life

Funny how I find myself
In love with you
If I could buy my reasoning
I'd pay to lose

One half won't do

I've asked myself
How much do you
Commit yourself?

It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends

Funny how I blind myself
I never knew
If I was sometimes played upon
Afraid to lose

I'd tell myself
What good you do
Convince myself

It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends

I've asked myself
How much do you
Commit yourself?

It's my life
Don't you forget
Caught in the crowd
It never ends


То је мој живот
(Марк Дејвид Холис / Тимоти Алан Фриз-грин)

Чудно како сам одједном
схватио да сам заљубљен у тебе...
Да се којим случајем
моћ расуђивања купује,
платио бих да је изгубим.

Само пола није довољно.

Питао сам се колико се
ти посвећујеш овоме?

У питању је мој живот,
не заборави.
То је мој живот,
он не престаје.

Чудно како сам сáм себе заслепљивао,
никад нисам знао
да ли се понекад поиграваш са мном,
плашио сам се да у тој игри
не изгубим...

Говорио сам себи
какву корист имаш
од тога што се убеђујеш...

У питању је мој живот,
не заборави.
То је мој живот,
он не престаје.

Питао сам се колико се
ти посвећујеш овоме?

У питању је мој живот,
не заборави.
Немој да се поводиш за другима,
он не престаје.

(превео Гаврило Дошен)
No comments:

Post a Comment