Thursday, February 16, 2012

КИСЕЛА ВРЕМЕНА / SOUR TIMESSour Times

To pretend no one can find
The fallacies of morning rose
Forbidden fruit, hidden eyes
Courtesies that I despise in me
Take a ride, take a shot now

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

Covered by the blind belief
That fantasies of sinful screens
Bear the facts, assume the dye
End the vows, no need to lie, enjoy
Take a ride, take a shot now

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

Who am I, what and why?
'Cause all I have left is my memories of yesterday
Oh these sour times

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

After time the bitter taste
Of innocence, decent or race
Scattered seeds, buried lives
Mysteries of our disguise revolve
Circumstance will decide...

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you do

'Cause nobody loves me
It's true
Not like you
Nobody loves... me
It's true
Not, like, you... do

Кисела времена
(Бет Гибонс)

Претвараћу се да нико не може да нађе
грешку у јутарњој ружи
забрањеном воћу, скривеним очима,
љубазностима које презирем код себе.
Провозаћу се, попићу једну сад.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Прекривен слепим веровањем
да фантазије грешних екрана
садрже чињенице, претпостављају боју,
окончавају завете, нема потребе да се лаже, уживај.
Провозаћу се, попићу једну сад.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Ко сам, шта и зашто?
Јер све што ми је остало су сећања од јуче
и ова кисела времена.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

После извесног времена горак укус
невиности, порекла или расе,
разбацаног семена, закопаних живота.
Мистерије наших маски окрећу се,
околности ће одлучити...

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.

Јер нико ме не воли,
истина је,
не као ти.
Нико не воли... мене
истина је
Не... као... ти.

(превео Гаврило Дошен)

No comments:

Post a Comment